Propozice

Datum 25.7.2020
Místo LETNÁ PRAHA 7
Start LETNÁ PRAHA 7
Cíl LETNÁ PRAHA 7
Místo prezentace LETNÁ PRAHA 7

Trasy

8 km hlavní dlouhý závod Limit 300
4 km hlavní krátký závod Limit 300
450 m - 1350 m dětské závody Limit 200

Trasy vedou z 99% po zpevněných cestách.
Celkové převýšení trati je 20 m.

Každý závodník získá medaili s tučŇákem v cíli. 

V areálu nebudou chybět zdarma WC

 

Program akce

ČASOVÝ PROGRAM AKCE:

12:00 - 14:45 Registrace a prezentace závodníků na 4 Km
12:00 - 15:45 Registrace a prezentace závodníků na 8 Km
12:00 - 13:15 Registrace a prezentace Dětských závodů
12:50 Oficiální zahájení akce a uvítání hostů No foot no stress
13:00 Tancování s Hozou Onderem
14:00 Start Dětských závodů
14:40 Vyhlášení dětských závodů
15:00 START NO FOOT RUN - 1 km
15:30 START 4 Km RUN for HELP
16:30  START 8 Km RUN for HELP 
17:30  Vyhlášení RUN for HELP
18:00 Ukončení akce

 

 

Kategorie

DĚTSKÉ ZÁVODY - 400m okruh

(kategorie dle roku narození)

 • D6 - Děti  - (2014-2019) – 1 OKRUH
 • D6 - Děti – (2014-2019) – 1 OKRUH
 • DM8 - Žáci 1 (2012-2013) – 1 OKRUHY
 • DZ8 - Žákyně 1 (2012-2013) – 1 OKRUHY
 • DM10 - Žáci 2 (2010-2011) – 2 OKRUHY
 • DZ10 - Žákyně 2 (2010-2011) – 2 OKRUHY
 • DM12 - Mladší Žáci (2008-2009) – 3 OKRUHY
 • DZ12 - Mladší Žákyně (2008-2009) – 3 OKRUHY
 • DM14 - Starší Žáci (2006-2007) –  3 OKRUHY
 • DZ14 - Starší Žákyně (2006-2007) - 3 OKRUHY


Závod na 8 km RUN for HELP - 2 okruhy

(kategorie dle roku narození) - Limit 300 účastníků

 

   • DM30 - Muži (15-30 let, r.n. 1990 - 2005)
   • DM50 - Muži (31-50 let, r.n. 1970 - 1989)
   • DMS - Muži (51 let a starší,r.n.1969 a starší)
   • DZ30 - Ženy (15-30 let, r.n. 1990 - 2005)
   • DZ50 - Ženy (31-50 let, r.n. 1970 - 1989)
   • DZS - Ženy (51 let a starší,r.n.1969 a starší)

Závod na 4 km RUN FOR HELP - 1 okruh

(kategorie dle roku narození) - Limit 300 účastníků

   • DM30 - Muži (15-30 let, r.n. 1990 - 2005)
   • DM50 - Muži (31-50 let, r.n. 1970 - 1989)
   • DMS - Muži (51 let a starší,r.n.1969 a starší)
   • DZ30 - Ženy (15-30 let, r.n. 1990 - 2005)
   • DZ50 - Ženy (31-50 let, r.n. 1970 - 1989)
   • DZS - Ženy (51 let a starší,r.n.1969 a starší)

 

Přihlášky

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 12 let a více. Mladší 15 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:
Prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře a připsáním částky na transparentní účet do 20.7.2020 do 20:00 h
Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 12.00 do 14:45/4 km/ a 15:45/8 km/.
Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. Počet startujících je limitován na 800 startujících. Všichni startující jsou pojištěni.
Celkem je limit 800 startujících.

Platba startovného:

Transparentní účet:
Číslo: 115-8335090227/0100
variabilní symbol: vygenerované číslodo poznámky Vaše přijmení

 

Základní dětské on line startovné do 20.7.2020 do 20:00 h
100 Kč (pamětní medaile v cíli)

 

Základní dětské startovné možnost na místě 20.7.2020
150 Kč (pamětní medaile v cíli)

*limit - 200 dětí, kteří  mohou startovat

 

Základní on-line startovné do 20.7.2020 do 20:00 h
400 Kč dlouhá i krátká trať (startovní balíček - pití, medaile)
+ možnost objednat si bavlněné tričko závodu za 100Kč/do 30.6.2020/

Základní startovné na místě do 20.07.2020
500 Kč pokud nebude plný limit

(medaile v cíli)

Startovné hlavního závodu zahrnuje:
Občerstvovací stanice v cíli závodu, zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií, startovní číslo, diplom, cílovou medaili, a pití.

Uzávěrka přihlášek:
25.7. 2020 v 15:00

V případě neúčasti se startovné nevrací.

Ceny

První tři v každé kategorii včetně profi dostanou medaile a věcné ceny.

Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

 

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány na informační tabuli ve stanu VÝSLEDKY.

Předpis

Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, proběhnout všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně hrudi, tak aby bylo čitelné rozhodčími.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Za start závodníka mladšího 15 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Klasifikováni budou pouze běžci, kteří proběhnou celou trať, včetně všech kontrol.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 28.7. 2020.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

 

Každý závodník a zákonný zástupce souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) jeho fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé telefonní číslo, e-mail.